Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.


Numărul 3/2019 este dedacat Provocărilor glocale în educaţia, practica şi cercetarea în asistenţă socială. Abordările pot fi empirice, teoretice ori practice. Sunt binevenite contribuţiile ştiinţifice şi originale din partea mediului academic, cercetătorilor, profesorilor şi practicienilor din ştiinţele sociale. Acestea ar trebui să aibă la bază unul din cele 3 domenii principale enumerate mai jos și să se adreseze provocările interne și/ sau externe: provocările glocale ale educației în asistența social; provocările glocale ale practicii în asistența socială; provocările glocale ale cercetării în asistența socială. Lucrările se trimit în format electronic, prin email, celor doi editori: profesor emerit Karen Lyons, Universitatea Metropolitană din Londra (tsklyon1@londonmet.ac.uk), pentru contribuţiile rezultate din lucrările prezentate la Conferința Internațională de Asistenţă Socială, Bucureşti, 2018; lector univ. dr. Smaranda Witec, Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București (smaranda.witec@sas.unibuc.ro), pentru contribuţiile care nu se bazează pe lucrări prezentate la Conferința Internațională de Asistenţă Socială, Bucureşti, 2018. Termenul limită pentru depunerea contribuţiilor pentru publicare: 15 Martie 2019. Data estimată pentru publicare este septembrie 2019.

Numărul 4/2019 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu, conferențiar univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca și dr. Mădălina Hideg, cadru didactic asociat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează Macro-practica în asistența socială. Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole și studii pentru publicare este 15 septembrie 2019. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro sau madalina.hideg@gmail.com.

Numărul 1/2020, editat de către prof. dr. Cosmin Goian și lector dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, marchează 30 de ani de la renașterea asistenței sociale în România. Acest număr oferă un spațiu de prezentare și informare a rezultatelor unor cercetări și idei care abordează elemente diacronice (evoluții/involuții) ale instituțiilor publice de asistență socială, organizații nonguvernamentale, universități, organizații profesionale, aspecte legislative din cei 30 de ani de teorie și practică în asistență socială. Primirea contribuțiilor: 1 decembrie 2019. Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 12 ianuarie 2020. Publicare: martie 2020.

Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele revistei, către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro.